Nie wyrażam zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie ani jakiekolwiek inne używanie zdjęć, treści, elementów graficznych z mojego bloga.

Bye, bye wrinkles- Pożegnaj zmarszczki z Lirene konkurs

8/09/2014Przez ostatnie miesiące na blogu pojawiały się posty dotyczące kampanii - Bye, bye wrinkles- Pożegnaj zmarszczki z Lirene, a dotyczyły one Poznania i tego gdzie można smacznie i zdrowo zjeść, iść na kawę, zrelaksować się, czy spędzić aktywnie czas.
Mam nadzieje, że akcja Wam się spodobała!

A teraz wraz z marką Lirene zapraszam Was na konkurs w którym do wygrania jest nagroda, którą widzicie powyżej, a składająca się się z:
- zestawu kremów Lirene City Protect
- torby sportowej
- butelki sportowej
- materaca
- świeczek YC wraz ze świecznikami
- książki Szczypta Smaku

Nagroda ciekawa i złożona, warto powalczyć!

Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach 9.08.2014-24.08.2014r. odpowiedzieć na pytanie i wypełnić formularz znajdujący się poniżej.
Osoba, której odpowiedź mi się najbardziej spodoba zgarnia nagrodę!
Wysyłka nagród na terenie RP.

REGULAMIN KONKURSU
 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest dezemka zwana dalej "Organizatorem". Organizator udostępnia swojego bloga Fundatorowi do celów przeprowadzenia niniejszego konkursu. Wszelkie korzyści i ciężary związane z rozdaniem przechodzą na Fundatora.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 09 sierpnia 2014r. - 24 sierpnia 2014r. roku do końca dnia na łamach strony internetowej www.dezemka.blogspot.com
3. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
4. Nagroda w konkursie stanowi zestaw nagród widocznych na logo konkursu.

Nagroda nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

5. Fundatorem nagród jest firma LIRENE
§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikami konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,  oraz osoby niepełnoletnie posiadające zgodę rodziców które spełnią warunki jakie określa ten Regulamin.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu.
3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
4. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym dane podane przez
Uczestnika – w tym dane konieczne do identyfikacji uczestnika.
6. Uczestnikami konkursu mogą zostać osoby które wypełnią formularz konkursowy.

§3 PRZEBIEG I WARUNKI KONKURSU
1. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez napisanie w wyznaczonym czasie komentarza pod niniejszym wpisem na blogu www.dezemka.blogspot.com, a w nim podanie danych wstępnie identyfikujących użytkownika.
2. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz
4. Zwycięzców wybierze Organizator na podstawie dokonanych zgłoszeń.

5. Wyniki zostaną ogłoszone po przeprowadzonej uprzedniej weryfikacji spełnienia warunków konkursu w przeciągu 7 dni od dnia jej zakończenia na stronie www.dezemka.blogspot.com, jednak nie później niż w ciągu 21 dni od zakończenia konkursu

6. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres dezemka@gmail.com następujące informacje:
a) imię i nazwisko,
b) adres na terytorium Polski, na jaki ma zostać dostarczona nagroda
7. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust.4 i 5 w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody.
8. Nagroda zostanie przesłana przez Fundatora pocztą na jego koszt.
Fundator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez zwycięzcę osobiście. Podczas  wydania nagrody na prośbę osoby wydającej nagrodę, jej odbiorca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja).

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za przesłanie nagród konkursowych przesyłką pocztową odpowiada Fundator. Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za użycie nagród niezgodnie z ich przeznaczeniem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie przez Fundatora nagród do Zwycięzcy.
2. Wszelkie skargi i reklamacje związane z przebiegiem konkursu należy składać wyłącznie na piśmie w sposób elektroniczny wraz z uzasadnieniem do Organizatora konkursu w terminie nie przekraczającym 7 dni - licząc od daty zakończenia konkursu (liczy się data wpłynięcia korespondencji na serwer Organizatora).
3. Reklamacje, o których mowa w §4 punkt 2, Organizator rozpatrzy w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

4. Konkurs nie podlega przepisom  Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)
§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997.(t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).  Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Każdy Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz rozliczenia nagrody.
3. Uczestnik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

5. Dane po zakończeniu konkursu tj. dostarczenia wszystkich nagród zostaną usunięte.

You Might Also Like

5 komentarze

  1. Powodzenia! Jakie fajne nagrody!

    OdpowiedzUsuń
  2. Zgłoszenie wysłane, nagrody mnie skusiły, nowa torba sportowa jak najbardziej by się przydała i cała reszta też :)

    OdpowiedzUsuń

INSTAGRAM

Subscribe